Otkriće vatre

Kada smo naučili kontrolirano koristiti vatru, počelo je vrijeme tehnološkog napretka čovječanstva. Vatra je ubrzo poboljšala kvalitetu života naših predaka jer je pružala svjetlost, toplinu, zaštitu te je omogućila izradu različitog kamenog alata. Otkrićem vatre, ljudi su počeli kuhati hranu, što je, tvrde znanstvenici, uvjetovalo povećanje ljudskog mozga. Vatra je također imala ulogu obiteljskog i religioznog središta.

otrkiće vatre

Svrhovito korištenje vatre, omogućila je i migracije, jer jedino oni koji su ovladali vještinom kontroliranja vatre uspjeli su preživjeti surove prirodne uvjete.

Smatra se da su ljudi otkrili vatru prije milijun godina, ali dugo se nije znalo kada su to počeli svakodnevno koristiti vatru, primjerice za kuhanje ili pečenje hrane.

Ove godine, u časopisu Journal of Archeological Science, objavljen je članak koji govori o fantastičnom otkriću u Izraelu. Naime, u pećini Qusem otkriveno je 300 000 godina staro ognjište, koje je korišteno tokom dužeg vremena, tako da je to najraniji dokaz o korištenju vatre tokom kontinuiranog vremenskog perioda. U ognjištu promjera  dva metra pronađena je i prilično debela naslaga drvenog pepela te ostaci životinjskih kostiju i tla, koji su bili na visokim temperaturama.

U pećini, koja je služila ljudima kao dom, pronađeni su i ostaci kamenog alata koji su korišteni za rezanje životinjskog mesa.

I bi svjetlost!

 

 

Oglasi